Szeged Panteon

fejlesztes1

A szoborcsarnok mind kulturális, mind turisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az itt elhelyezett szobrok és domborművek a nemzet tudósainak, művészeinek, a magyar kultúra jeleseinek állítanak emléket.

Az alkalmazás:

Az alkalmazás célja az ide látogató vendégek kalauzolása, az emlékcsarnok szobraival megörökített történelmi személyiségek bemutatása. A Szeged Panteon művészettörténeti példatárként is funkcionál, hiszen a megjelenő műveik alkotóiról is szót ejt, képekkel illusztrálja a magyar portrészobrászat, emlékműszobrászat megoldásait..

A sematikus térképen a 106-ból 25 kiemelt alkotást járhatunk végig sétaszerűen, mely szobrok leírását a séta során hangfájlban is végighallgathatjuk.

Amit az alkalmazás nyújt:

  • séta funkció – 25 kiemelt mű ismertetése egy rövid séta alkalmával,
  • alkotókról és a szobrok témájáról bővebb információ külső linkek beépítésének segítségével,
  • a programban található leírások hangfájlok formájában is megjelennek,
  • többnyelvűség.